БЕЗ СЪМНЕНИЕ

Без съмнение -
живот (с любов) ли е, е
приключение!...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Без съмнение
Животът е Любов и
Сътворение!

Pages