СЪРЦА

любов - обецà
от разбити сърца сред
сълзѝ-езерцà

обич - обецà
от рàзпнати сърца сред
с`ълзи-езерцà

Категория: