ЗЛО И ДОБРО

За лошия злото
е истинско злато,
а за добрия злато
е само доброто!

Категория: