ЗАВÈТ

от обич всичко
произтича - със завèт -
да се обича

от обич всичко
произтича и затуй
човек обича

Категория: