ЗАКОЛЕДЯВА

заколядява
и обич отвсякъде
преизбуява

Категория: