ГНЕЗДО

стих
е дума
твърде силна

болка
майчина
родилна

„светлина от светлината“
изначална
и
пресвята

стих
е дума
непосилна

болкоòбич
преобилна

повече
от светлината

и
гнездо
на
необята

Категория: