СИЛИ

от погледа на
шерпа и усмивката
му сили черпя

Категория: