ДЕЛА И ДУМИ

Думи скудоумни
за дела безумни,
даже малоумни.

Категория: