ВЪПРОС

в една страна е
длъжността „предател“ - на
дълг и чест въпрос

Категория: