ВЕРИГИ

Влачим робските вериги
зарад родните подлоги
и чужбинските облаги!

Категория: