ЧЕСТО

често силата
на думите ти кара
те да премълчиш

.....................................

често силата
на думите заставя
те да премълчиш

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Често болката
кара те да премълчиш,
но да продължиш.

Pages