ПРОТЕСТИ

Който протестира,
гладен се прибира,
а който аплодира,
сит манифестира.

Категория: