ИЗВОР

няма любовта
заместник и е извор
на благодатта

.....................................

благодатта -
от
любовта

Категория: