ГЛАГОЛ

глагол жаргонен
„надобряваш“ è - но от
сърце отронен

глагол жаргонен
„надобряваш“ è - но и -
сърцеотрòнен

Категория: