ЛИЧЕН ДЕПУТАТ

Всеки стар и млад
със собствен депутат!
Ще бъдем тъй рахат
от всеки психопат!

Категория: