СЛУХ

за изтънчено
говорене добрият
слух затворен е

Категория: