ПО ТЪРГОВСКИ

Поезията
като търговия?!... Не
на нея тия!!!

И музиката
като търговия?!... Не
на нея тия!!!

.......................................

а по търговски
речено - изкуството
нетърговия

е и „крива“ е
„кирия“

Категория: