ТРИ ТЕКСТА ИЗ ЕДНО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ И ТЕХНИЯТ ПРЕВОД

Das Glück, ein Esel
zu sein!... Auf seinem Rücken
das Lamm!...

Liebe
PARADIESiert

LIEBE, DU Triebkraft
der Welt, sei beauftragt, in
uns zu gedeihen!

извор:

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА -

30
Jahre
DHG

(ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ НЕМСКО ХАЙКУ-ОБЩЕСТВО),

респективно -

https://www.amazon.de/Anthologie-drei%C3%9Figsten-Geburtstag-Deutschen-H...

................................................................

превод на първия текст:

(какво) щастие
да си магаре - на гръб
носещо АГНÈЦ

***

превод на втория текст:

любовта
оРÀЙва

***

дословен превод на третия текст:

ЛЮБОВ, ТИ, движеща сѝло
на света, бъди упълномощена
да избуяваш в нас!

опит за превод в ритмика на хексаметър и в рамка на хайку на третия текст:

Нека, ЛЮБОВ, на
света сѝло движеща,
в нас избуяваш!

Категория: