ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ВСИЧКИ НАЧАЛА

преди на всички
начала началото
ЛЮБОВ било е

.....................................

преди на всички
начала началото
било е ОБИЧ

Категория: