НА ЕДИН ДЪХ

в
сърца

в
душѝ

сред
мироздания

и
сред
селèния -

и
РОЖДЕСТВÀ

и
покаяния

и
ВЪЗКРЕСÈНИЯ

Категория: