В ТЕБЕ

Световра̀чене
ле, в тебе кой ли поглед
невтора̀чен е!...

Категория: