МЯСТО ПРЕБЛАГОСЛОВЕНО

живеем
на място -
на ОБИЧ
обилно

на име
БЪЛГАРИЯ -
душекърмилно

живеем
на място -
от БОГ
осветено

на име
БЪЛГАРИЯ -
чудно
нетленно

живеем
на място
преблагословено -

на име
БЪЛГАРИЯ -
БОГОдарено

.....................................

но
РАЙСКОТО място -
отвън наранено -

от нас!
въжделее
да бъде
спасено

Категория: