ОПИТ ЗА ВЕРТИКАЛНА СИМЕТРИЯ

от тъга не è
и изобилието
застраховано

.....................................

застраховано
и изобилието
от тъга не è

Категория: