ХЪЛЦА...

„От мммене ннняма“ -
хълца любовта - „тттъга
нннеизззживввяна...“

Категория: