ПЪЛНАТА РИМА

непълнотата
на пълната рима я
изкупи стихът

.....................................

непълнотата
на пълната рима чрез
стих се изкупва

Категория: