ПАРИТЕ

Пари от труд или талант
по-ценни са от диамант,
а парите от лъжа и зло
създават робското тегло!

Категория: