БОРБИТЕ

Добро за добрите
и правда за злите,
затуй са борбите!

Категория: