КАКВО...

Какво богатство
най-голямо - всички сред
световно братство!...

Категория: