СВОБОДАТА

Няма напълно свободен
и напълно независим,
но има купен и подкупен.

Категория: