ЩЕДРОСТ

Щом се взема заем
за живот под наем,
бедни ще живеем!

Категория: