ПЕРÒ

една държава
се заприходява към
перò „забрава“

Категория: