ХЛАДИЛНИКЪТ

Колкото по-празен
e хладилника,
толкова по-мразен
e управника.

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ХЛАДИЛНИКЪТ

Колкото е
по-празен
хладилника,
толкова е
по-мразен
управника.“ :

колкото
пò
е
хладилникът
празен

толкова
пò
е
управникът
мразен

Благодаря, rhymefan!

Pages