ТВЪРДЕ МНОГО

човек от твърде
много се лишава - за
да съзидава

Категория: