СМЕ

колчем всички
от Адам и Ева сме - сме
братя и сестри

Категория: