ДОБРОТО

По-добре късно,
вместо нечестно,
добро е чудесно!

Категория: