КНИГАТА

„Което“ - рече
БОГ - „е МОЕ, ваше! е
и за добро е!“

Категория: