НА ЧОВЕК

любов - всяка - на
човек - съзидателна
творческа дейност

Категория: