ВНУЦИ

Внучката и внука
гонят всяка скука
и превръщат тука
мъката в сполука,
както утрин всяка
слънце гони мрака!

Категория: