СЛАВА И ЗАБРАВА

Който бори се за слава,
даже злото го забравя,
а добро човек щом прави,
делото ще го прослави!

Категория: