ДОБРОДЕТЕЛ

че добродетел
е грехът - вменяват и
озаконяват

Категория: