ПРОРОЧЕСТВО

Труд, творчество, мечтателство,
а не финансово грабителство,
това е звездното пророчество
за тънещото в мрак човечество!

Категория: