ОРЛИ И ВРАБЦИ

Наште депутати
са орли крилати,
а врабци летците
станаха, горките!

Категория: