НЕПОСТИГАНЕ

„Изкуството е
вечно непостигане...“ -
възкликна Ралин...

Категория: