ОРИСИЯ

Лоши за лошия,
добри за добрия,
това е орисия!

Категория: