ХИТРИ СМЕТКИ

Всеки, който тика
българи към бездна,
хитрата му сметка
крива му излезна!

Категория: