ЛЯВО И ДЯСНО

Отляво е лиричното,
отдясно е паричното,
а вечно е човечното!

Категория: