ДА НЕ ПОПАДА...

да не попада
на продажни - се една
страна прена̀да

Категория: