ПОВЕЧЕ

колкото дава
се повече - толкоз се
повече иска

колкото дава
се повече - в алчност се
по̀ възпитава

Категория: