ТРИДЕСЕТ И ТРИ

тридесет и три -
прелом - и подир тях - по
младостта - въздъх

Категория: