Вечен Трети Март!

Вечен Трети Март! -
На БОГ в прослава и на
Северния Брат!

Благословена
Свобода, след робство, кръв
и мрак родена!

Вечен Трети Март! -
На БОГ в прослава и на
Брат-Преблагодат!

Категория: